Gıda güvenliği, tüm insanların, tüm zamanlarda, onların kendi beslenme ihtiyaçlarını sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için gıda tercilerini sağlayan, besleyici ve yeterli gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimlerinin olması durumunda var olur(Gıda Güvenliği Komitesi, 2009). Yeterli gıda temel bir insan hakkı olarak yarım yüzyılı aşkın bir süredir ifade edilmektedir. Ne var ki, dünyada 10 milyondan fazla insanın sağlıklı ve aktif bir yaşam için yeterli gıdaya erişimi bulunmamaktadır. Açlık ve gıda güvensizliğine dair dağılım ve şiddeti ile ilgili bilgi, politik istekliliğin oluşturulmasına, etkili politikaların dizayn edilmesine ve bu temel insan hakkını elde etmek için kaynakların etkin şekilde dağılımının hedeflenmesine, katkıda bulunabilir.
     1996 yılında,2015 den geç olmamak üzere yetersiz beslenen insan sayısının yarıya indirilmesi için aciliyet konusunda tüm ülkelerde açlığın yok edilmesine hükmetmiştir” later than 2015". 2000’de,Milenyum Deklarasyonu(MD) promoted the target to ''halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger''.
     FAO, Dünya Gıda Zirvesinde yayınlanan ve MD tarafından yayınlanan hedeflere yönelik gelişmeleri izlemek için vekalet almıştır. Bu amaçla, FAO istatistik birimi, yetersiz beslenmenin egemenliğinin hesaplanması için gerekli parametreler ve metodolojisi hakkında ciddi şekilde çalışmayı sürdürmektedir (www.fao.org). (www.fao.org).
Dengeli beslenme, proteinli ve karbonhidartalı besin tüketmek anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, bir yetişkinin günlük 3000 kalori alması gerekir. Kuru baklagillerin yapılarında protein ve karbonhidrat bulunmaktadır ve 4 (dört) ana beslenme grubunda yer almaktadırlar (et, süt, yumurta ve baklagiller).
Baklagiller, yüksek life sahip protein kaynağı olmalarının yanı sıra gerekli besin elementlerine sahip olmaları ve düşük yağ içerikleriyle, kritik role sahiptirler. Baklagillerin kolesterol içermemeleri nedeniyle kolesterol sorununa birebir olmaları ve yine düşük yağ ve yüksek posa içerikleri sebebiyle de, şeker ve kalp rahatsızlıkları için doktorlar tarafından diyetlerde yer almaları tavsiye edilir. Faydaları saymakla bitmez örneğin, düşük gelire sahip ülkelerde ailelerin sofralarında besleyici öğün olarak değerlendirilmeleri gibi hayati önem arz etmeleri ve bu bağlamda, baklagilleri önemli aktörlerden biri haline getiren bu spesifik özelliği gıda güvenliğinin de sağlanmasına katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında, baklagiller insanlar için geleneksel olarak çok faydalı ve yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olmayı başarmıştır ve tüm gıda paketlerinde ve diyet kılavuzlarında yerini almıştır. İnsan beslenmesinde baklagiller, düşük gelirli ülkelerde yüksek tüketim trendleriyle bölgesel bölgeye ve ülkeden ülkeye, farklılık göstermiştir.
     Baklagiller, toprakları iyileştirmesiyle sürdürebilirliği artırmada temel rolleri nedeniyle, aynı zamanda üretim artışlarına da pozitif etki yapmaktadır. Baklagiller, küçük çiftçiler hem beslenme hem de geçim kaynağı olarak yetiştirildiğinden, gıda güvenliğinin iyileştirilmesinde önemli ürünler otaya çıkmıştır. Baklagillerden özellikle kuru bezelye, hayvan beslenmesinde de kullanılır. Toplamda baklagillerin % 25’lik kısmı domuz ve tavuk besini olarak değerlendirilir. Dünyada, yem materyallerinin % 38’lik proteini ve % 5’lik karbonhidratı, baklagillerden temin edilir. Mercimek samanının yaklaşık % 14 civarında proteine sahip olu hayvan beslenmesinde kullanılabilir.
Şekil: Dünya Bakliyat Üretimi

Ürünler (milyon ton)

2013-14

2014-15

Kuru Fasulye

23.1

23.8

Bezelye

11.2

11.2

Mercimek

3.8

4.1

Desi nohutu

10.8

11.5

Kabuli nohutu

1.9

1.9

Kaynak: G. Chandrashekhar’s CICILS presentation and http://www.cicilsiptic.org/downloads/0_46116000_1366447743Brian_Clancey_World-Pulse-Outlook-Panel.pdf,2013
Şekilden görüleceği üzere, dünya fasulye üretimi yaklaşık 23 milyon ton, mercimek üretimi hemen hemen 4 milyon ton ve nohut üretimi ise 11 milyon civarındadır. FAOstat verilerine göre ise, dünya bakliyat üretimi yaklaşık 52 milyon tondur.

Şekil: Başlıca Baklagil Üreten Ülkeler (Dünya)

Kaynak: Faostat, 2012
Şekil: Türkiye’de ekimi yapılan önemli baklagiller


Ekiliş (Da)
Yıllar

Toplam

Nohut

Fasulye (kuru)

Mercimek

Kırmızı

Yeşil

1988

20 025 510

7 780 000

1 760 000

7 310 000

2 520 000

1989

20 532 610

8 180 000

1 780 000

7 210 000

2 760 000

1990

20 259 990

8 900 000

1 710 000

6 300 000

2 760 000

2000

13 168 070

6 360 000

1 760 000

3 900 000

820 000

2001

13 208 750

6 450 000

1 750 000

4 000 000

700 000

2010

8 221 554

4 556 900

1 033 811

2 116 000

228 922

2011

7 780 223

4 464 129

946 254

1 923 225

225 248

2012

7 723 446

4 162 416

931 740

2 147 875

226 903

2013

8 066 462

4 235 570

847 630

2 605 000

206 783

2014

7 438 228

3 885 175

911 103

2 324 461

170 476

Kaynak: Tüik, 2014
Şekil: Türkiye’de üretimi yapılan önemli baklagiller


Production (tons)
Years

Toplam

Nohut

Fasulye (kuru)

Mercimek

Kırmızı

Yeşil

1988

2 136 030

777 500

211 000

829 000

211 000

1989

1 494 592

683 000

193 000

320 000

200 000

1990

2 012 876

860 000

210 000

630 000

216 000

2000

1 182 487

548 000

230 000

280 000

73 000

2001

1 327 700

535 000

225 000

460 000

60 000

2010

1 235 306

530 634

212 758

422 000

25 400

2011

1 131 986

487 477

200 673

380 000

25 952

2012

1 190 706

518 000

200 000

410 000

28 000

2013

1 147 735

506 000

195 000

395 000

22 000

2014

1 035 832

450 000

215 000

325 000

20 000

Kaynak: Tüik, 2014

Şekilden görüleceği üzere, toplam baklagil ekiliş alanı yaklaşık 7 milyon hektardır ve toplam baklagil üretimi ise, 1 milyon ton civarındadır. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan 8 adet baklagil çeşidi bulunmaktadır bunlardan, yeşil ve kırmızı mercimek, nohut ve fasulye diğer baklagillere yetiştiriciliği en fazla yapılanlardır. Baklagiller, Türkiye’de, en fazla Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir.