news1UBY HAKKINDA Baklagillerin gelecek için gıda güvenliğini sağlanmasında ve çevresel zorlukların üstesinden gelinmesinde ve bunun yanı sıra dengeli ve sağlıklı beslenmeye katkıda önemli bir role sahip olduğuna inanan, Türkiye ve Pakistan’ın, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üyesi diğer ülkelerle birlikte istişare ederek, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya, 2016 Yılının Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan edilmesi tekliflerinin ardından, 38’nci FAO Konferansında 6/2013 sayılı önerge kabul edilmiş ve 20 Aralık 2013 tarihinde yapılan 68’nci BM Genel Kurulunda 2016 yılı, Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) olarak ilan edilmiştir. (A/RES/68/231) / Birlemiş Milletler FAO’ya, hükümetlerle, ilgili kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle, özel sektörle ve diğer tüm ilgili paydaşlarla işbirliği halinde, UBY’nin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla görev vermiştir. Bu bağlamda, UBY’nin genel olarak uygulanması hakkında rehberlik etmesi bakımından ve UBY Eylem Planının uygulanması için, FAO üye ülkeleri temsilci katılımcılar ve FAO’da diğer üyeler, sivil toplum, özel sektör, FAO teknik kurumları araştırma merkezleri, Tarımsal Kalkınma için Uluslararası Fon (IFAD), Dünya Gıda Programı (WFP), Bioversity International: research for development in agricultural and tree biodiversity temsilci katılımcıları tarafından bir Uluslararası Yürütme Komitesi (YK) oluşturulmuştur. YK’nın Sekretaryası FAO tarafından yapılacaktır. Türkiye ve Pakistan UBY YK’nın eş-başkanları olarak seçilmiştir. UBY’nin esas amacı gıda güvenliği ve beslenmeye baklagillerin katkısı hakkında farkındalığın artırılmasıdır. Bu doğrultuda, UBY kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler şu şekilde sıralanabilir; - Baklagillerin beslenme üzerine etkileri, gıda güvenliğine ve beslenmeye yönelik tarımsal sürdürülebilirlik hakkında farkındalığın artırılarak hem baklagillerde küresel üretim hem de tüketimin artırılası ve arz talep dengesinin sağlanması, - Yerel, ulusal ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak için pazara erişimin sağlanması ve ticaret zorluklarının üstesinden gelinmesi, - Paydaş olarak ülkeler ve özel sektör arasında işbirliğinin sağlanması “Ne kadar lezzetli olduklarını sabote etmemeliyiz. Baklagiller geleneksel mutfaklarda önemli bir yere sahiptir. Pilavın yanında servis edilen kuru fasulye, tıpkı Orta Doğu, Hindistan’da Dall’de, Pakistan ve Bangladeş’te nohut köftesi ve humus gibi veya Latin Amerika ülkelerinde fasulyeli Meksika yemekleri, çorbalar ve yahniler gibi, ünlü bir geleneksel Türk yemeğidir. Fransa’da socca olarak bilinen, yine İtalya’da farinata ve Arjantin’de faina olarak geçen nohut bezelyesi unu ekmeği bulunmaktadır. Meksika kırmızı biberini de unutmamamız gerekir” [Mehmet Mehdi EKER, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı]